Vilniečiams – atnaujintos gyvūnų laikymo taisyklės

2017 Sausis 12 d.

 

2016 m. gruodžio 6 d. įsigaliojo naujos redakcijos Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės.

Visuomeninė organizacija „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, būdama Vilniaus m. savivaldybės Gyvūnų priežiūros ir globos visuomeninės komisijos nariais, nuo 2016 m. gegužės kartu su kitais šios komisijos nariais teikė savo pasiūlymus, diskutavo, siekdami bendro tikslo, kad Vilniaus mieste įsigaliotų  gyvūnų laikymo taisyklės, užtikrinančios gyvūnų gerovės reikalavimus.

Susipažinti su pakeistais Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių punktais galite čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e5fdfdf0bb9811e688d0ed775a2e782a

Susipažinti su naujos redakcijos Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklėmis galite čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506602/iiAYHlRYJo

G.Kavaliauskaitės nuotr.