Pagrindinis - Įstatymai ir taisyklės

Įstatymai ir taisyklės

Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas

LR Seimas šio įstatymo naujas pataisas priėmė 2012 m. spalio 3 d., pataisų rengimo darbo grupėje dalyvavo Lietuvos kinologų draugijos, visuomeninių gyvūnų globos organizacijų, atsakingų žinybų atstovai.

Atnaujintas Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas numato griežtesnes bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais.

Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kas laikoma žiauriu elgesiu su gyvūnais:

   1) sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais;
   2) veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina;
   3) gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
   4) gyvūnų naudojimas taikiniams;
   5) gyvūnų kovų ar kovų su gyvūnais organizavimas, gyvūnų treniravimas kovoms;
   6) zoofiliniai veiksmai su gyvūnais;
   7) gyvūnų skerdimas jų neapsvaiginus, išskyrusteisės aktuose numatytus atvejus;
   8) gyvūnų operavimas jų nenuskausminus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
   9) veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ir t.t.

Įstatyme taip pat numatyta, kad nuo 2016 m. įsigalios privalomas šunų, kačių ir šeškų ženklinimas integriniais grandynais (mikroschemomis). Tai padidins savininkų atsakomybę, stiprins gyvūnų veisimo kontrolę – sumažės beglobių gyvūnų, bus taupomos biudžeto lėšos.

LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433295

Su Gyvūnų globos įstatymu susiję dokumentai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=433295


Gyvūnų laikymo taisyklės

Šalies miestų savivaldybių tarybos yra patvirtinusios skirtingas gyvūnų laikymo taisykles.

Auginantieji naminius gyvūnus turi pasidomėti, kokie reikalavimai taikomi jų mieste, gyvenvietėje.

Vilniaus m. Gyvūnų laikymo taisyklės patvirtintos 2013 09 22: http://www.vilnius.lt/index.php?1776900612

Taisykles galima rasti Vilniaus m. savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimai

2013 m. gegužės 2 d. VMVT patvirtinto Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų įsigijimą, laikymą, priežiūrą, registravimą, veisimą, vežimą, pardavimą ir t. t., reikalavimus: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448324&p_tr2=2

Keliaujate su augintiniu – turite tai žinoti

2017 Lapkritis 13 d.

Keliaujate su augintiniu – turite tai žinoti

Keliaudami turime laikytis gyvūnų augintinių vežimo taisyklių.
Vilniečiams – atnaujintos gyvūnų laikymo taisyklės

2017 Sausis 12 d.

Vilniečiams – atnaujintos gyvūnų laikymo taisyklės

2016 m. pabaigoje įsigaliojo naujos Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės.